Dźwierszno – nasz dom

Jesteśmy mieszkańcami małej miejscowości, wspaniale położonej w krainie jezior i lasów. Nasza mała ojczyzna – Dźwierszno Małe to okolica piękna, spokojna, zasobna w lasy, ryby i zwierzęta. Idealne miejsce dla obserwatorów przyrody, pływania, czynnego wypoczynku. Atrakcją wsi są jeziora Stryjewo i Czarne Wielkie.

Jezioro Stryjewo leży na granicy dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Całkowita jego powierzchnia wynosi 170 ha. Długość 1710 metrów, szerokość 535 m, natomiast długość linii brzegowej określana jest na 4810 m. Jezioro zasilane jest wodami rzek Lubczy i Zgniłki. Brzegi są urozmaicone, miejscami przechodzące w strome zbocza. Wokół akwenu rozciągają się lasy i pola uprawne. Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sielawowego. Nad jeziorem niedaleko od naszej wsi powstało pole campingowo-namiotowe o wiele mówiącej nazwie „Półwysep Sielanka”.

Drugie z jezior Czarne Wielkie położone jest na północ od wsi. Dojazd możliwy jest drogą polną Dźwierszno Małe-Biegodzin. Jego obrzeża przechodzą w podmokłe łąki, poza którymi rozciąga się las liściasty. Czarne Wielkie obfituje w liny i karasie.

W okolicach Dźwierszna Małego i Dźwierszna Wielkiego zlokalizowane są dwa wczesnośredniowieczne grodziska. Pierwsze, położone w okolicach Dźwierszna Małego nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Oleskiego (Moczydło), datowane jest na VII-X wiek. Drugie, położone na półwyspie przy Dźwiersznie Wielkim, funkcjonowało na przestrzeni VIII-X wieku. Znaleziska te dowodzą, iż w okresie kształtowania się państwa polskiego okolica Dźwierszna była zamieszkana. Dźwierszno między 1360 a 1424 rokiem zyskało status miasta. W XV wieku okolice często najeżdżali Krzyżacy, natomiast później miasteczko kilkakrotnie zmieniało właścicieli. Równocześnie prężnie rozwijała się pobliska Łobżenica. W 1617 roku w aktach z wizytacji parafii wspomina się już jedynie o wsiach: Dźwiersznie, Wielkiej Wsi i Małej Wsi.

Warto więc odwiedzić naszą mała ojczyznę, gdzie piękno krajobrazu przeplata się z interesującą historią.

Zapraszamy.